Hoe werkt BIDDO?

1Wat is Biddo?
Biddo is een geautomatiseerd systeem dat zes dagen per week binnen 15 minuten, of als er geen spoed is binnen 3 uur, minimaal vier gegarandeerde biedingen van zes professionele remarketing bedrijven doet op iedere via ons systeem aangeboden auto.
2Wat is er bijzonder aan Biddo?
De 8 deelnemende professionals geven volledig onafhankelijk van elkaar binnen een systeem een prijs af. De dealer ontvangt zeer snel en online de taxaties, terwijl de klant nog aan tafel zit.
3Voor wie is Biddo?
Biddo is met name geschikt voor de grotere professionele dealerbedrijven met meerdere vestigingen. Bedrijven die hun klant snel en zonder risico een scherp inruilaanbod willen doen binnen een transparant systeem en met gegarandeerde afname. Biddo voorziet in een efficiënte workflow voor inruiltransacties en is voorzien van moderne managementinformatie. Voor de professionele occasionmanager biedt Biddo hiermee een perfecte ondersteuning!
4Geeft Biddo de beste prijs?
De 8 deelnemende bedrijven willen allen graag zoveel mogelijk auto’s kopen dus zullen ieder voor zich hun hoogst haalbare prijs afgeven. Het zijn 6 professionele bedrijven met ervaren taxateurs in dienst, die vrijwillig de concurrentie aangaan op inruilauto’s. U kunt er van uit gaan dat hierdoor de prijs goed is.
5Wie zijn die zes professionele bedrijven?
De partners van BIDDO zijn acht professionele autogroothandels die hun kennis en kunde hebben bewezen op het gebied van remarketing en volledig zijn ingericht op de in- en verkoop van grote volumes inruilauto’s. Daarnaast zijn ze allen actief op het gebied van import en export, eveneens in grote volumes. Een nieuwe vorm van taxeren en bieden is een logische uitbreiding van het bestaande diensten- en productenpakket en speelt in op de veranderende behoeften van dealers op dit gebied.
  • Beernink & De Bekker
  • Bleeker & De Jong
  • InDeWal Auto’s
  • Johan Meure Auto’s
  • NL Car Group
  • Seldenrijk
  • Europe-Vans B.V.
  • Ruinemans Bedrijfswagens
6Hoe weet ik of de prijzen onafhankelijk van elkaar worden afgegeven?
De werking van het systeem is volledig geautomatiseerd en wordt jaarlijks op initiatief van de Biddo participanten vrijwillig ge-audit door Hofsteenge & Wesseling Notarissen. Daarnaast wordt iedere contractant in de gelegenheid gesteld om zijn remarketing processen binnen Biddo te laten auditten door een door hem aan te wijzen professionele partij.
7Hoe werkt Biddo?
U krijgt via een slimme app toegang tot het systeem, vult het kenteken in en de kilometerstand waardoor alle voertuiggegevens zichtbaar worden. U voegt eigen informatie toe en verstuurt deze info met een druk op de knop. De vijf deelnemende partijen ontvangen deze info tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar. De taxatieteams van deze bedrijven zijn volledig ingericht om u binnen 15 minuten, of als er geen spoed is binnen 3 uur, de juiste prijs te geven. Deze prijs wordt duidelijk vastgelegd in het systeem, zodat er later geen discussie ontstaat.
8Als ik de auto toewijs wat gebeurt er dan?
De Biddo participant die de auto toegewezen heeft gekregen zal de transactie direct en rechtstreeks met de dealer afwikkelen, zowel financieel, administratief als logistiek. U kunt zelf binnen uw bedrijf bepalen wie bevoegd is om een auto toe te wijzen.
9Hoeveel tijd heb ik om een auto definitief toe te wijzen?
Nadat u de biedingen heeft ontvangen heeft u 14 dagen de tijd om de auto definitief toe te wijzen.
10Kan ik de auto ook toewijzen aan een andere bieder binnen het systeem?
U kunt de auto alleen toewijzen aan de hoogste bieder. Dit is gedaan om het systeem volledig transparant en duidelijk te houden.
11Wat kost Biddo?
Helemaal niets, want de kosten van de ontwikkeling, onderhoud en het gebruik van Biddo worden gedragen door de participanten. Daarnaast draagt iedere participant afzonderlijk de kosten van de bij hem in dienst zijnde taxateurs. De totaalkosten worden gezien als een investering in de relatie met de dealergroep, en zullen derhalve moeten worden terugverdiend door het doen van transacties via Biddo. U krijgt dus geen aparte factuur en er is ook geen sprake van een verplicht abonnement. Het enige dat Biddo terugverwacht is een redelijke conversie tussen taxaties en toegewezen auto’s via Biddo. Dit is maatwerk en wordt individueel met dealers afgesproken. De gerealiseerde conversie is de basis voor continuering van de samenwerking.
12Wat is het verschil tussen Biddo en autoveilingen?
Bij Biddo kiest u voor zekerheid en duidelijkheid vooraf. De veilingen kunnen u een verwachte opbrengstprijs geven maar u weet niet of er biedingen op de auto zullen komen, hoeveel biedingen en wat de hoogste opbrengst zal zijn. Daarnaast brengen de veilinghuizen kosten in rekening voor het inbrengen en verkopen van de auto.
13Kan ik ook rechtstreeks met een van de deelnemende remarketing professionals zaken doen?
Natuurlijk kan dat altijd, maar u mist dan overzicht, efficiency en transparantie. Daarnaast gaan transacties buiten Biddo ten koste van het afgesproken conversie percentage
14Kan ik ook eigen autohandelaren toevoegen?
Per auto cq. taxatie is het mogelijk om één specifieke handelaar of specialist uit uw eigen kring ook mee te laten bieden. Dit kan overigens per auto steeds een andere handelaar zijn. Net als de Biddo participanten wordt deze geacht om binnen dezelfde tijd te reageren. Deze handelaar brengt Biddo wel kosten per auto in rekening. Deze kosten zijn overigens veel lager dan de koperskosten bij een veilinghuis.
15Is Biddo uniek?
Ja! In Nederland is er geen systeem waarin partijen onafhankelijk van elkaar samenwerken, samen verplichtingen aangaan en toch elkaars grootste concurrent zijn. Iedere werkdag weer gerichte biedingen op iedere auto. Er is op dit moment geen enkel ander systeem waarmee u gegarandeerd binnen 15 minuten, of als er geen spoed is binnen 3 uur, minimaal vier biedingen heeft van professionele partijen. Er zijn in Nederland nagenoeg geen bedrijven die hierop ingericht zijn en dit kunnen waarmaken. Deze samenwerking van de 8 partijen binnen dit project is daarmee zonder twijfel bijzonder te noemen.
16Is er een pilot periode mogelijk?
Natuurlijk willen wij graag laten zien hoe het systeem in de praktijk werkt. De dagelijkse praktijk is hiervoor de beste ervaring. Na zes maanden vindt evaluatie plaats en meten we de afgesproken en de gerealiseerde conversie.
17Waarom doen de deelnemende participanten dit?
De participanten zijn dagelijks professioneel met hun vak bezig en zien duidelijk een veranderende behoefte van dealers bij de taxatie en remarketing van inruilauto´s. Dealers hebben behoefte aan meerdere goede biedingen. Het is belangrijk dat deze biedingen professioneel , efficiënt en snel tot stand komen binnen een volledig transparante omgeving. De Biddo participanten zijn er van overtuigd dat zij door hun samenwerking nog beter in staat zijn een rol binnen de branche te vervullen, die daadwerkelijk iets toevoegt aan de bedrijfsvoering van professionele dealerbedrijven.
18Vraagt Biddo exclusiviteit?
Nee, zeker niet. U bent er geheel vrij in om u zaken te blijven doen op de manier die u het beste past. Wel spreken we samen een te realiseren conversiepercentage af voor het gebruik van Biddo. Dit is een zeer realistisch percentage dat voldoende ruimte laat om ook andere verkoopkanalen te gebruiken en waaraan u als deelnemer graag zult willen voldoen om het systeem te kunnen blijven gebruiken.
19Wanneer is Biddo bereikbaar?
Biddo is eigenlijk altijd te gebruiken, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De snelle biedingen krijgt u zes dagen per week tijdens de gebruikelijke openingsuren op werkdagen, dus ook op zaterdag! Tijdens deze uren zullen ook de aanvragen beantwoord worden die gedaan zijn op de andere tijden. U heeft dus steeds de beschikking over 15 ervaren taxateurs zonder dat deze bij u in dienst zijn.
20Hoe zorg ik ervoor dat mijn verkoopteam Biddo juist gebruikt?
Voor iedere nieuwe dealer die met Biddo gaat werken verzorgt Biddo een gebruikerstraining. Deze gebruikstraining vindt groepsgewijs plaats en kan plaatsvinden op iedere gewenste locatie. Daarnaast is iedere taxateur binnen Biddo bereikbaar om vragen te beantwoorden.
21Hoe verloopt de afhandeling van transacties?
Biddo participanten handelen de transactie binnen vijf werkdagen na facturering compleet met u af mits u direct de benodigde gegevens aanlevert zoals ophaaladres en codes t.b.v. de vrijwaring. Met compleet wordt bedoeld betaling, afhalen en vrijwaren.
22Kan iedere dealer deelnemen?
Iedere dealer die zich committeert aan een conversiepercentage is uiteraard van harte welkom. Er is echter één belangrijke maar: om te kunnen voldoen aan de afgesproken reactietijd zal iedere participant bij ieder nieuw te sluiten contract intern moeten inventariseren of de capaciteit van zijn taxatieteam toereikend is voor het volume van de bestaande contractanten en de nieuwe contractant. Dit kan betekenen dat er als er één van de participanten meer tijd nodig heeft om zijn taxatieteam uit te breiden de start van een specifieke samenwerking even moet worden uitgesteld. Wij vragen hiervoor op voorhand uw begrip.

Wilt u meer weten over BIDDO?